Kom bij de vriendenkring!

Kom bij de Vriendenkring!

Door het Vriendenwerk te steunen en een bijdrage over te maken op banknummer:

NL55 INGB 0004 845150 t.n.v. Stichting Vrienden van Verpleeghuis De Eshoeve.

Vrienden van De Eshoeve is een stichting die door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn daarom voor u, onder voorwaarden, voor uw inkomstenbelasting aftrekbaar. Bovendien ontvangt de Stichting eventuele legaten belastingvrij. 

KvKnr van de Stichting is 53160185. Het fiscale nr van de Stichting is 8507.73.271.

Omdat de Stichting Vrienden van de Eshoeve aangemerkt is als een ANBI-instelling hoeft zij geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.

Alle bijdragen aan de Stichting komen geheel ten goede aan de clienten van de Eshoeve, met uitzondering van exploitatiekosten (bankkosten, website etc) Bestuur en andere vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding in welke vorm dan ook.

Voor nadere informatie en hulp:

–neem contact met de penningmeester Stichting Vrienden van de Eshoeve

FINANCIELE VERSLAGEN

Financial Verslag 2011-2012 Eshoeve

Financieel Verslag 2013 Eshoeve

Financieel Verslag 2014 Eshoeve

Financieel Verslag 2015 Eshoeve

Financieel Verslag 2016 Eshoeve

Financieel-Verslag-2017-Eshoeve

Financieel Verslag 2018 Eshoeve

Financieel Verslag 2019 Eshoeve

Financieel Verslag Vrienden Eshoeve 2020