Kom bij de vriendenkring!

Door het Vriendenwerk te steunen en een bijdrage over te maken op banknummer:

NL55 INGB 0004 845150 t.n.v. Stichting Vrienden van Verpleeghuis De Eshoeve.

Vrienden van De Eshoeve is een stichting die door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn daarom voor u, onder voorwaarden, voor uw inkomstenbelasting aftrekbaar. Bovendien ontvangt de Stichting eventuele legaten belastingvrij. KvKnr van de Stichting is 53160185.

Gewone giften aan de Vrienden van de Eshoeve mag u aftrekken van uw inkomen voorzover al uw giften aan ANBI-instellingen in een bepaald jaar de drempel van 1 % van uw drempelinkomen overstijgen, met een maximum van 10 % van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.

Voor de aftrek van periodieke giften aan de Stichting Vrienden van de Eshoeve geldt geen drempel en geen maximum, mits u minimaal jaarlijks en gedurende vijf jaar achter elkaar een gelijk bedrag schenkt. Deze periodieke gift dient evenwel eenmalig vastgelegd te worden bij een notaris. De Stichting wilt u graag daarbij adviseren en u tegemoetkomen in de kosten van de notaris.

Omdat de Stichting Vrienden van de Eshoeve aangemerkt is als een ANBI-instelling hoeft zij geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.

Voor nadere informatie en hulp:
–neem contact met Pieter Hamelink, penningmeester Stichting Vrienden van de Eshoeve, tel 06-41226706, e-mail: pjhamelink@gmail.com .

Financial Overzicht 2011-2012

Financieel Overzicht 2013

Financieel Verslag 2014 Eshoeve

Financieel Verslag 2015 Eshoeve

Financieel Verslag 2016 Eshoeve