Doelstelling

 

Doelstelling
In de zomer van 2011 is de Stichting Vrienden van Verpleeghuis De Eshoeve opgericht. De “Vrienden van de Eshoeve” willen voor de bewoners van verpleeghuis De Eshoeve in Den Haag extra activiteiten organiseren en financieren. Activiteiten die niet uit het gewone zorgbudget van De Eshoeve betaald kunnen worden, maar wel het verblijf in De Eshoeve extra aangenaam kunnen maken.

Het beleid van de Stichting richt zich op het verwerven van de nodige middelen ter financiering en uitvoering van recreatieve en ondersteunende activiteiten voor de bewoners van het verpleeghuis de Eshoeve.

Middelen worden geworven door het actief benaderen van diegenen die zich verbonden voelen met de bewoners van het verpleeghuis. Dit ter verkrijging van donaties, giften en eventueel ook legaten. Het betreft hier veelal vrienden en familie van de bewoners.

Daarnaast worden middelen gezocht door het organiseren van activiteiten zoals het houden van een sponsordiner, het houden van een brocante-marktje van door vrijwilligers ingebrachte spullen ed. Voorts bieden deze evenementen gelegenheid voor collectes.

De middelen worden ingezet voor een keur van aktiviteiten, zoals toneel –en muziekuitvoeringen, wandelrolstoelen, kerst -en paascadeautjes, excursies naar Keukenhof en kerstmarkten, Haringdag in de Eshoeve etc. Kortom, zaken waaraan zoveel mogelijk Eshoeve-bewoners plezier kunnen beleven!

Voor de jaarlijkse realisatie van het beleid wordt verwezen naar de Financiële Overzichten, die op deze site gepubliceerd worden.

Het bestuur van de Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en ontvangt daarvoor geen beloning. Zij is voor haar activiteiten geheel afhankelijk van donaties van Vrienden van De Eshoeve. Wij willen daarom met u zo snel mogelijk een grote Vriendenkring opbouwen! Bent u bewoner van De Eshoeve? Bent u familie of vriend van bewoners? Voelt u zich anderszins betrokken bij De Eshoeve?

Word ook Vriend van De Eshoeve!